3L Energy Solutions
uw partner voor inkoop van energie, begeleiding in verduurzaming en besparing van kosten

Salderen en terugleveren?

Als u op internet heeft gezocht naar de mogelijkheden die zonnepanelen bieden, heeft u deze termen ongetwijfeld langs zien komen. Vaak worden ze in de uitleg door elkaar heen gebruikt en is het niet helemaal duidelijk hoe het precies zit. 

SALDEREN:
Salderen is een term die in het leven is geroepen om elektriciteit die is teruggeleverd aan het stroomnet, opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen, te verrekenen tegen afgenomen stroom die bijvoorbeeld in de avond is gebruikt.

Zonnepanelen wekken stroom op, op het moment dat zij in aanraking komen met zonlicht. Hiervoor hoeft de zon niet volop te schijnen, want ook bij bewolking wekt uw installatie stroom op. Deze opwek zal dus overdag plaatsvinden, op de momenten dat u waarschijnlijk niet thuis bent of weinig stroom verbruikt. Uw zonnepanelen zullen op deze momenten meer stroom leveren dan er in uw woning wordt gebruikt. Op dit moment vindt er teruglevering plaats aan het stroomnet, zodat de opgewekte stroom niet verloren gaat. De teruglevering van deze stroom wordt door uw slimme stroommeter geregistreerd op een speciaal telwerk, namelijk de telwerken met aanduiding TL Hoog en TL Laag. Heeft u nog een oude stroommeter? Dan draait op deze momenten het telwerk achteruit.

's-Avonds, op de momenten dat u thuis bent en juist wel elektriciteit verbruikt, neemt u stroom af van uw energieleverancier. Deze stroom wordt op de normale telwerken van uw slimme meter geregistreerd en jaarlijks door uw energieleverancier in rekening gebracht. 

Bij salderen zal uw energieleverancier de elektriciteit die geleverd is aan het netwerk en op de meter is geregistreerd op telwerken TL Hoog en TL Laag, verrekenen met het verbruik op de andere telwerken van uw meter. Hierdoor vervalt een groot gedeelte van uw energieverbruik. Groot voordeel van salderen is, dat niet alleen het leveringstarief van uw energieleverancier verrekend wordt, maar ook de energiebelasting, de ODE (Opslag Duurzame Energie) en de btw. Gesaldeerde elektriciteit levert dus erg veel op! Wekt u per jaar meer elektriciteit op dan u verbruikt? Dan bent u eigenlijk producent van energie en krijgt u voor het overige gedeelte, dat overblijft na salderen, een terugleververgoeding van uw energieleverancier.

Terugleveren:
We spreken van terugleveren op het moment dat u zonnepanelen op jaarbasis meer energie opwekken en terugleveren aan het net, dan dat u op jaarbasis verbruikt. Onder aan de streep betekend dit, dat u producent van elektriciteit bent.

Waar bij salderen naast het leveringstarief ook de belastingen worden meegeteld, is dat bij netto teruglevering aan het net niet zo. U ontvangt van uw energieleverancier een vergoeding voor iedere kWh aan stroom die u heeft teruggeleverd. In het verleden lag dit globaal op 80% van het kale leveringstarief, maar sinds de energiecrisis van 2022 is dat per energieleverancier verschillend. Voordeel is wel, dat door de hoge tarieven voor elektriciteit en gas nog steeds veel energieleveranciers nette tarieven geven voor opgewekte elektriciteit. Informeer hiervoor bij uw energieleverancier.

Doorgaans adviseren wij onze klanten om altijd installaties te nemen die meer opwek kunnen genereren dan er jaarlijks wordt verbruikt. Dit om wat speling te kunnen creëren voor de toekomst, maar ook om wat extra budget vrij te maken om de vaste kosten voor uw elektriciteitsaansluiting terug te kunnen brengen. Zo kan het voorkomen dat u, bij de juiste zonnepanelen installatie, daadwerkelijk geen kosten meer heeft voor uw elektriciteitsaansluiting.